Skadekalkyle og feilsøking

OBS! Skadekalkylen skal utfylles av verkstedet.

Informasjon om eierskap

Informasjon om verkstedet

(Tillatt filtyper: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpeg, tiff, gif, bmp, png, jpg,pdf)

Beskrivelse av reparasjon (kostnader skal være uten moms)

(beløp eksl. moms)

Arbeidsbeskrivelse * Reparasjonstider (t) * Arbeidskostnad (Tot.) * Deler (Tot.) * Forbruksmateriell (Tot.) *

Utregning

Sum arbeid Summen av delene
Summen av materialer Totalkostnad
2017-03-28