Skadeanmeldelse steg for steg

En plutselig eller uforutsett skade har oppstått på kjøretøyet.
Vi anbefaler at eieren av kjøretøyet leser igjennom hva garantien omfatter og vilkår for å se om skaden er omfattet i garantien og er en garanti sak.

   

Eieren av kjøretøyet kontakter AutoConcept for valg av verksted.
Om henvisning mangler anbefaler vi at det velges et verksted som man har føler tillit til, med moderate priser. 


Eieren av kjøretøyet bestiller feilsøking. 
Informer verkstedet om hvilket garantinivå som er tegnet på kjøretøyet.

 
Kostnaden ved feilsøking erstattes kun ved godkjent skade.
Verkstedet kan etter utført feilsøkning kontrolere om feilen omfattes av garantien her.


Omfattes feilen fyller verkstedet i en skadekalkyle her på siden.
Legg gjerne ved spesifisert tilbud, bilder, m.m, som bidrar til et raskere svar.


En skadetekniker regulerer skaden raskt og objektivt. 

I dette inngår kontroll av gjeldende garantinivå, kjøretøydata, og kalkyle. Ved behov tas kompletterende informasjon in.

Skadesvaret mailes tilbake direkte til verkstedet. 
Ved uklarheter kontakt skadeteknikeren direkte.
.
Skaden utbedres av verkstedete. 

I skadesvaret finnes avgjørelse om erstatningsnivå og fakturaoppgifter.

Bil eieren kan nå hente ut sitt kjøretøy.

Og trygt kjøre videre. Vi ønsker fortsatt en trivelig reise.

Uenig i avgjørelsen?    
Om du ikke er enig i avgjørelsen kan saken prøves på nytt. Enklest er å sende reg.nr, kontaktinformasjon og årsaken til skador@autoconcept.se.

 

Skadekalkyle og feilsøking

OBS! Skadekalkylen skal utfylles av verkstedet.

Informasjon om eierskap

Informasjon om verkstedet

(Tillatt filtyper: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, jpeg, tiff, gif, bmp, png, jpg,pdf)

Beskrivelse av reparasjon (kostnader skal være uten moms)

Viktig! Bruk . (punktum) for og skrive ex.arbeidstid 1.5 time eller kostnad deler 273.50 kr. Kostnad angives alltid ex.moms.

Arbeidsbeskrivelse * Reparasjonstider (t) * Arbeidskostnad (Tot.) * Deler (Tot.) * Forbruksmateriell (Tot.) *

Utregning

Sum arbeid Summen av delene
Summen av materialer Totalkostnad
2018-02-21
astropay bozdurma