Aktuelt

Høyt trykk!

Det er høyt trykk på vår skadedeavdeling og våre responstider er derfor lengre. Vi gjør vårt ytterste for å returnere så snart som mulig.

 

Skadeanmeldelse steg for steg

En plutselig eller uforutsett skade har oppstått på kjøretøyet.
Vi anbefaler at eieren av kjøretøyet leser igjennom hva garantien omfatter og vilkår for å se om skaden er omfattet i garantien og er en garanti sak.

   

Eieren av kjøretøyet kontakter AutoConcept for valg av verksted.
Om henvisning mangler anbefaler vi at det velges et verksted som man har føler tillit til, med moderate priser. 


Eieren av kjøretøyet bestiller feilsøking. 
Informer verkstedet om hvilket garantinivå som er tegnet på kjøretøyet.

 
Kostnaden ved feilsøking erstattes kun ved godkjent skade.
Verkstedet kan etter utført feilsøkning kontrolere om feilen omfattes av garantien her.


Omfattes feilen fyller verkstedet i en skadekalkyle her på siden.
Legg gjerne ved spesifisert tilbud, bilder, m.m, som bidrar til et raskere svar.


En skadetekniker regulerer skaden raskt og objektivt. 

I dette inngår kontroll av gjeldende garantinivå, kjøretøydata, og kalkyle. Ved behov tas kompletterende informasjon in.

Skadesvaret mailes tilbake direkte til verkstedet. 
Ved uklarheter kontakt skadeteknikeren direkte.
.
Skaden utbedres av verkstedete. 

I skadesvaret finnes avgjørelse om erstatningsnivå og fakturaoppgifter.

Bil eieren kan nå hente ut sitt kjøretøy.

Og trygt kjøre videre. Vi ønsker fortsatt en trivelig reise.

Uenig i avgjørelsen?    
Om du ikke er enig i avgjørelsen kan saken prøves på nytt. Enklest er å sende reg.nr, kontaktinformasjon og årsaken til skador@autoconcept.se.

 

Skademelding

Skal fylles ut av verkstedet etter utført feilsøking.

  • Eieren av kjøretøyet beordrer feilsøking.
  • Kostnad for feilsøking og reparasjon vil bare bli erstattet på godkjent skade.
  • Til venstre på siden kan du lese mer om prosessen rundt en skademelding.

Kjøretøys-/skadeopplysninger

Opplysninger om verkstedet

Diagnose fra verksted

Legg ved pristilbud ved å laste det opp eller angi det manuelt


Skadeårsak: *
Detaljert beskrivelse inkl. teknisk skadeårsak (bruk ikke ord som "ødelagt" osv.)

Pristilbud *
Arbeidstider ifølge fabrikkens/Autodatas timeberegning og deler skal spesifiseres med art.nr.
Kostnader skal alltid angis ekskl. mva.
Eller
Last opp
(Tillatt filtyper: doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpeg, gif, bmp, png, jpg,pdf)


Annet grunnlag
Feilkodeprotokoll, bilder, arbeidsordrer, kopi av servicebok osv.
Last opp
(Tillatt filtyper: doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpeg, gif, bmp, png, jpg,pdf)

Jeg forstår at det er nødvendig med personopplysninger for å registrere skaden.