Aktuelt

For raskere respons

   Vårt mål er å alltid levere en rask melding om en skadeberegning. Kontroller alltid at alle vidlegg er inkludert i skadeberegningen fra begynnelsen. Ekstra viktig er:

   • Forklar hvordan skadene påvirker komponentens funksjon.
   • Feilkode protokoller.
   • Tilbud med artikkelnumre og priser samt angitt arbeidstid.
   • Bilde av skadet komponent.

  • Våre produkter
   Lær mer om de komponenter som inngår i de respektive garantinivå

   

  Skadeanmeldelse steg for steg

  En plutselig eller uforutsett skade har oppstått på kjøretøyet.
  Vi anbefaler at eieren av kjøretøyet leser igjennom hva garantien omfatter og vilkår for å se om skaden er omfattet i garantien og er en garanti sak.

     

  Eieren av kjøretøyet kontakter AutoConcept for valg av verksted.
  Om henvisning mangler anbefaler vi at det velges et verksted som man har føler tillit til, med moderate priser. 


  Eieren av kjøretøyet bestiller feilsøking. 
  Informer verkstedet om hvilket garantinivå som er tegnet på kjøretøyet.

   
  Kostnaden ved feilsøking erstattes kun ved godkjent skade.
  Verkstedet kan etter utført feilsøkning kontrolere om feilen omfattes av garantien her.


  Omfattes feilen fyller verkstedet i en skadekalkyle her på siden.
  Legg gjerne ved spesifisert tilbud, bilder, m.m, som bidrar til et raskere svar.


  En skadetekniker regulerer skaden raskt og objektivt. 

  I dette inngår kontroll av gjeldende garantinivå, kjøretøydata, og kalkyle. Ved behov tas kompletterende informasjon in.

  Skadesvaret mailes tilbake direkte til verkstedet. 
  Ved uklarheter kontakt skadeteknikeren direkte.
  .
  Skaden utbedres av verkstedete. 

  I skadesvaret finnes avgjørelse om erstatningsnivå og fakturaoppgifter.

  Bil eieren kan nå hente ut sitt kjøretøy.

  Og trygt kjøre videre. Vi ønsker fortsatt en trivelig reise.

  Uenig i avgjørelsen?    
  Om du ikke er enig i avgjørelsen kan saken prøves på nytt. Enklest er å sende reg.nr, kontaktinformasjon og årsaken til skador@autoconcept.se.

   

Skademelding

Skal fylles ut av verkstedet etter utført feilsøking.

 • Eieren av kjøretøyet beordrer feilsøking.
 • Kostnad for feilsøking og reparasjon vil bare bli erstattet på godkjent skade.
 • Arbeidstid erstattes i henhold til Autodatas tidsrammeindeks 1.0 / fabrikkens internasjonale retningslinjer.

Kjøretøys-/skadeopplysninger

Opplysninger om verkstedet

Diagnose fra verksted

Legg ved pristilbud ved å laste det opp eller angi det manuelt


Skadeårsak: *
Detaljert beskrivelse inkl. teknisk skadeårsak (bruk ikke ord som "ødelagt" osv.)

Pristilbud *
Arbeidstider ifølge fabrikkens/Autodatas timeberegning og deler skal spesifiseres med art.nr.
Kostnader skal alltid angis ekskl. mva.
Eller
Last opp
(Tillatt filtyper: doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpeg, gif, bmp, png, jpg,pdf)


Annet grunnlag
Feilkodeprotokoll, bilder, arbeidsordrer, kopi av servicebok osv.
Last opp
(Tillatt filtyper: doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpeg, gif, bmp, png, jpg,pdf)

Jeg forstår at det er nødvendig med personopplysninger for å registrere skaden.