Road Assist

Hvis du har Road Assist i bilen din avtale, kan du få gratis hjelp på stedet hvis kjøretøyet ikke er kjørbar.


1. Starthjelp
2. Hjelp på plass
3. låse åpning
4. Hjelp drivstoff stopp
5. Salvage ingeniør
6. Hjelp punktering
7. Hjemreise
8. Gyldig i hele EU / EØS

Road Assist betyr at du får gratis hjelp når bilen er feil. Ved punktering, oppstart assistanse, lås åpning og drivstoff stopp utbedret feilen på plass. I andre tilfeller tauet bilen til verksted. Bruke alt du kan til og med få repatriering av bilen hvis det er mindre enn 50 km til boligen. Forsikringen gjelder i hele EU, EØS og EFTA.

AutoConcept erstatter veihjelp når skaden er godkjent og i samsvar med de gjeldende vilkårene og mot kvittering.

Ved skade

Skademelding

På bevis fram AutoConcept, vil du se om Road Assist er inkludert.

For å få erstatning kreves det skademelding samt kvittering for betalt vejhjelp. Kostnaden for vejhjelp betales av kjøretøyeier inntil skaden er skriftlig godkjent av AutoConcept.