Rental Car

Hvis du har Rental Car i din avtale, kan du få gratis leiebil hvis kjøretøyet ikke er kjørbart.


Forsikringen gjelder i hele EU, EØS og EFTA.

Leiebil:
Utlegg til leiebil ved ikke-kjørbart kjøretøy fra dag én.

Dekning:
Maks. 500 kr per døgn alternativt avbruddserstatning 200 kr per døgn inkl. moms.

Periode:
Maks. 5 døgn fra rapportert skadedato.

Skademelding:
For å få erstatning kreves det skademelding samt kvittering for betalt leiebil. Kostnaden for leiebil betales av kjøretøyeier inntil skaden er skriftlig godkjent av AutoConcept.

Gyldighet:
Gyldig innenfor EU, EØS samt Sveits.

Rental Car betyr at du får gratis hjelp når bilen er feil. Forsikringen gjelder i hele EU, EØS og EFTA.

AutoConcept erstatter leiebil når skaden er godkjent og i samsvar med de gjeldende vilkårene og mot kvittering.

Ved skade

 
Skademelding

På avtalen fra AutoConcept, vil du se om Rental Car er inkludert.

For å få erstatning kreves det skademelding samt kvittering for betalt leiebil. Kostnaden for leiebil betales av kjøretøyets eier inntil skaden er skriftlig godkjent av AutoConcept.