Taps-melding

Mistet nøkkel meldes til Politiet, samt til AutoConcept, Smörhålevägen 3, 434 42 Kungsbacka, Sverige. 
Tel +47 67 10 38 35 (hverdager 07: 30-17: 00).

For erstatning fyll i og skriv ut tapsmeldingen og legg ved tapsmeldingen fra Politiet. Samt original kvittering som bekrefter erstatningskrav av ny nøkkel.

For utbetaling trenger vi også informasjon om forsikredes bank, bankkontonummer og bankkode.


  Tapsmelding Nøkkelforsikring

Husk å registrere nøkkelbrikken!


Nøkler som er gjenfunnet men ikke blitt registrert.

 

Hver uke får vi nøkler som er mistet med en gjeldene KeyProtect garanti, som finneren har sendt i posten til oss. Nøklene kan vi raskt identifisere og sende til eieren, takket være at nøkkelbrikken er registrert hos oss.

Men vi får også in mange bilnøkler der eieren aldri har registrert sin nøkkelbrikke her. Da kan vi ikke identifisere eieren til nøkkelen som blir liggende hos oss som uidentifiserte nøkler. 


Taps-melding, steg for steg

Du som bileier anmelder nøkkelen mistet 

til AutoConcept, +47 67 10 38 70 (hverdager 07:30-17:00). Ha gjerne nummeret til nøkkelbrikken klart. Saken registreres av oss. Vi anbefaler at du gjør en tapsmelding til politiet allerede nå.


Avvent i ca 14 dager 
på at nøkkelen blir funnet og sendt til oss.


Kommer nøkkelen  
til oss kontakter vi deg direkte og sender nøkkelen tilbake til deg.


Hvis ikke nøkkelen blir funnet 
etter ca to uker fra saken ble registrert kan du som bileier bestille en ny nøkkel og få erstatning fra oss.


Skriv ut og fyll i en skadeanmeldelse
Send utfylt blanket sammen med tapsmelding fra politiet og kvittering på ny nøkkel til: AutoConcept, Smörhålevägen 3, 434 42 Kungsbacka, Sverige.


En skadetekniker vurderer saken
og gir svar til deg om erstatning.  


Maksimalt erstatningsbeløp er 5 000 kr eks. Mva. 
For utbetaling trenger vi informasjon om forsikredes bank, bankkontonummer og bankkode.


Når erstatning utbetales
er forsikringen brukt. 
 


Tegn ny KeyProtect
For bare 147 kr per år kan du få fornyet KeyProtect nøkkelforsikringen mot tap av nøkkel. Husk å også forsikre reservenøkkelen også!


Fortsatt trevlig reise!