Tid for fornyelse!

Vi er glade at du har valgt å beskytte ditt kjøretøy eierskap med en garantiforsikring eller nøkkelforsikring fra AutoConcept. En skade kan være en dyr og ubehagelig overraskelse. Vi tilbyr deg derfor muligheten til å fortsette sikre ditt kjøretøy eierskap.

Ved å logge inn med kjøretøyets registreringsnummer og passord som du mottok sammen med ditt fornyelse tilbud, kan du få fortsatt beskyttelse.

Husk å fornye den gjeldende garantien i god tid før den løper ut! Det må ikke være et tidsgap mellom den gjeldende garantien og fornyelsen.

Nyheter