Ved plutselige skader

Ta kontakt med din forhandler eller AutoConcept for hjelp med henvisning til verksted. Tel AutoConcept: 67 10 38 70. Ukedagar 07.30-17.00.

For informasjon om garanti / forsikring, se garantibevis for forsikring og generelle vilkår. Husk å ta med garantibevis og generelle vilkår til verkstedet i forbindelse med feilsøking. Skaderapporter fylles ut av verkstedet her. Etter at vi har mottatt skademelding, gjøres en rask og kompetent skaderegulering.

Skade svaret sendes via e-post til verkstedet. Verkstedet skal være registrert og statsautorisert men det trenger ikke være et autorisert merkes verksted.

MERK! Reparasjon som startes før AutoConcepts skriftlige tillatelse, skjer på kjøretøyets eiers regning.

 

Originalen siden 1999


Vi hjelper deg også i utlandet


Dersom en ulykke skulle skje når du er på ferie i EU, EØS og Sveits, kan du ta bilen til nærmeste merkesverksted.
Før reparasjon påbegynnes, må verksted først kontakte AutoConcept for å vurdere skaden, gjennom å lage en skademelding her.
Du betaler for reparasjonen og deretter sender kvittering i etterkant og kontonummer til oss for utbetaling av erstatning ved godkjent skade.

Aktuelt


Vi vokser.
Nå har vi ansatt flere skadeteknikere for å møte behovene for å kunne gi rask service ved skadetilfeller.

Timepriser
I samsvar med instruksjoner  fra forsikringsgiveren forbeholder AutoConcept seg retten til at en ved en eventuelt skadehåndtering og benytte seg av timeprisen som fastsettes i Auto Datas internasjonale forskrifter.


astropay bozdurma